Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cacbohiđrat nào có nhiều trong cây mía và củ cải đường

Cacbohiđrat nào có nhiều trong cây mía và củ cải đường

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cacbohiđrat nào có nhiều trong cây mía và củ cải đường?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Lý thuyết cacbohiđrat.

Giải chi tiết:

Saccarozơ có nhiều trong cây mía và củ cải đường.

Chọn C.

Ý kiến của bạn