Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Căn cứ cuối cùng của nghĩa quân Trương Định đóng ở đâu

Căn cứ cuối cùng của nghĩa quân Trương Định đóng ở đâu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Căn cứ cuối cùng của nghĩa quân Trương Định đóng ở đâu?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào thông tin được cung cấp để trả lời.

Giải chi tiết:

Căn cứ cuối cùng của nghĩa quân Trương Định đóng ở Tân Phước.

Chọn B.

Ý kiến của bạn