Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Căn cứ để xác định chiều rộng và giới hạn phạm vi của

Căn cứ để xác định chiều rộng và giới hạn phạm vi của

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Căn cứ để xác định chiều rộng và giới hạn phạm vi của lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 2 – Vùng biển (trang 15 sgk Địa 12)

Giải chi tiết:

Căn cứ để xác định chiều rộng và giới hạn phạm vi của lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế là đường cơ sở

Ý kiến của bạn