Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 9 hãy cho biết b

Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 9 hãy cho biết b

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 9, hãy cho biết bão đổ bộ vào nước ta mạnh nhất tháng nào?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng Atlat Địa lí trang 9

Giải chi tiết:

Bão đổ bộ vào nước ta mạnh nhất vào tháng 9

Chọn B.

Ý kiến của bạn