Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cắt hình nón bởi một mặt phẳng đi qua trục ta được một

Cắt hình nón bởi một mặt phẳng đi qua trục ta được một

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cắt hình nón bởi một mặt phẳng đi qua trục ta được một tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng (asqrt 2 ). Thể tích của khối nón bằng


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chọn C.

Ý kiến của bạn