Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Câu 1 Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản

Câu 1 Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

- dựa vào các PTBĐ đã học

Giải chi tiết:

PTBĐ: biểu cảm

Ý kiến của bạn