Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Câu nào đúng Một người có trọng lượng 500N đứng trên mặ

Câu nào đúng Một người có trọng lượng 500N đứng trên mặ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Câu nào đúng? Một người có trọng lượng (500N) đứng trên mặt đất. Lực mà mặt đất tác dụng lên người đó có độ lớn


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

- Định luật III Niuton: Trong mọi trường hợp, khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng lại vật A một lực. Hai lực này có cùng giá, cùng độ lớn, nhưng ngược chiều nhau.


- Một trong hai lực tương tác giữa hai vật gọi là lực tác dụng còn lực kia gọi là phản lực.


+ Lực và phản lực luôn luôn xuất hiện (hoặc mất đi) đồng thời.


+ Lực và phản lực có cùng giá, cùng độ lớn, nhưng ngược chiều.


+ Lực và phản lực không cân bằng vì chúng đặt vào hai vật khác nhau.

Giải chi tiết:

Một người có trọng lượng (500N) đứng trên mặt đất. Theo định luật III Niuton lực mà mặt đất tác dụng lên người đó có độ lớn.

Chọn A.

Ý kiến của bạn