Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Câu nào sai trong các câu sau ?

Câu nào sai trong các câu sau ?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Câu nào sai trong các câu sau ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Phát biểu sai là D

Trong tự nhiên các sinh vật có tác động qua lại với nhau

Chọn D

Ý kiến của bạn