Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Câu nói “Các vua Hùng đã có công dựng nước Bác cháu ta

Câu nói “Các vua Hùng đã có công dựng nước Bác cháu ta

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Câu nói: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” là của ai?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 6, trang 37.

Giải chi tiết:

Câu nói: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” là của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chọn: D

Ý kiến của bạn