Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Câu thơ “Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính nhà thơ đã

Câu thơ “Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính nhà thơ đã

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Câu thơ “Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính”, nhà thơ đã sử dụng phép tu từ gì? Nêu rõ hiệu quả của biện pháp tu từ ấy? (1.0 điểm)


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ các biện pháp tu từ đã học, phân tích

Giải chi tiết:

- Câu thơ sử dụng nghệ thuật hoán dụ và nhân hóa. (0.5 điểm)

- Qua đó, nhà thơ thể hiện được nỗi nhớ quê hương da diết, mãnh liệt của những người lính. Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính hay chính người ra lính cũng đang nhớ về giếng nước gốc đa đến cồn cào, cháy bỏng. (0.5 điểm)

Ý kiến của bạn