Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Câu thơ sau nói về hiện tượng thời tiết cực đoan nào ở

Câu thơ sau nói về hiện tượng thời tiết cực đoan nào ở

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Câu thơ sau nói về hiện tượng thời tiết cực đoan nào ở nước ta? Hiện tượng này diễn ra ở khu vực nào?

“Gió Tây chết cây chết cỏ“


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 9 – Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (SGK Địa 12)

Giải chi tiết:

Câu thơ nhắc đến “gió Tây” hay còn gọi là gió Lào, là loại gió phơn khô nóng, ảnh hưởng chủ yếu đến vùng đồng bằng ven biển Bắc Trung Bộ nước ta. Hiện tượng phơn xuất hiện vào khoảng thời gian nửa đầu mùa hạ (tháng 5 – 7), khi gió mùa Tây Nam gặp bức chắn địa hình dãy Trường Sơn Bắc và biến tính trở nên khô nóng.

Chọn C

Ý kiến của bạn