Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chất A là muối canxi halogenua Cho dung dịch chứa 0200

Chất A là muối canxi halogenua Cho dung dịch chứa 0200

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất A là muối canxi halogenua. Cho dung dịch chứa 0,200 gam A tác dụng với lượng dư dung dịch bạc nitrat thì thu được 0,376 gam kết tủa bạc halogenua. Công thức muối A là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Đặt công thức muối A là CaX2.


Tóm tắt: CaX2 → 2AgX ↓


Ta thấy nAgX = 2nCaX2 → phương trình ẩn MX → giá trị MX → Công thức muối.

Giải chi tiết:

Đặt công thức muối A là CaX2.

Tóm tắt: CaX2 → 2AgX ↓

Ta thấy nAgX = 2nCaX2 → (dfrac{{0,376}}{{108 + {M_X}}} = 2.dfrac{{0,2}}{{40 + 2{M_X}}} to {M_X} = 80)

⟹ X là Br.

⟹ A là CaBr2.

Đáp án A

Ý kiến của bạn