Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chất nào sau đây có nhiều công thức cấu tạo khác nhau:

Chất nào sau đây có nhiều công thức cấu tạo khác nhau:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất nào sau đây có nhiều công thức cấu tạo khác nhau:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

C2H6O có 2 CTCT là CH3–CH2–OH; CH3–O–CH3

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn