Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chiếu một chùm tia sáng đỏ hẹp coi như một tia sáng vào

Chiếu một chùm tia sáng đỏ hẹp coi như một tia sáng vào

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chiếu một chùm tia sáng đỏ hẹp coi như một tia sáng vào mặt bên của một lăng kính có tiết diện thẳng là tam giác cân (ABC) có góc chiết quang (A = {8^0}) theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang tại một điểm tới rất gần (A), biết chiết suất của lăng kính đối với tia đỏ là ({n_d}; = 1,5). Góc lệch của tia ló so với tia tới là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Góc lệch: (D = left( {n - 1} right)A)

Giải chi tiết:

Góc lệch của tia ló so với tia tới là:

(D = left( {n - 1} right)A = left( {1,5 - 1} right){.8^0} = {4^0})

Chọn C.

Ý kiến của bạn