Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chiếu xiên một chùm ánh sáng song song hẹp coi như một

Chiếu xiên một chùm ánh sáng song song hẹp coi như một

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chiếu xiên một chùm ánh sáng song song hẹp (coi như một tia sáng) gồm bốn ánh sáng đơn sắc: vàng, tím, đỏ, lam từ không khí vào nước. So với tia tới, tia khúc xạ bị lệch nhiều nhất là tia màu


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Định luật khúc xạ ánh sáng : ({n_1}sin i = {n_2}sin ,r)


Chiết suất của môi trường đối với ánh sáng đơn sắc : ({n_d} < {n_t})

Giải chi tiết:

Khi ánh sáng truyền từ không khí vào nước :

(sin i = nsin ,r Rightarrow sin ,r = dfrac{{sin i}}{n})

Lại có : ({n_d} {r_t})

Vậy so với tia tới, tia khúc xạ bị lệch nhiều nhất là tia màu tím.

Chọn D.

Ý kiến của bạn