Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 156 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu phản ứng với dung dị

Cho 156 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu phản ứng với dung dị

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 15,6 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu phản ứng với dung dịch HCl loãng (dư), đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 lít khí H2 (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Chỉ có Fe tác dụng được với HCl, Cu không phản ứng:


Fe + 2HCl → FeCl2 + H2


Tính nH2 ⟹ nFeCl2 ⟹ mFeCl2.

Giải chi tiết:

nH2 = 3,36/22,4 = 0,15 mol

Chỉ có Fe tác dụng được với HCl, Cu không phản ứng:

Fe  +  2HCl  →  FeCl2  +  H2

                            0,15 ← 0,15  (mol)

Dung dịch sau phản ứng chỉ chứa muối FeCl2.

⟹ m = mFeCl2 = 0,15.127 = 19,05 gam.

Chọn B.

Ý kiến của bạn