Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 206 gam hỗn hợp kim loại gồm Fe Al và Cu tác dụng v

Cho 206 gam hỗn hợp kim loại gồm Fe Al và Cu tác dụng v

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 2,06 gam hỗn hợp kim loại gồm Fe, Al và Cu tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 0,896 lít khí NO (đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Khối lượng muối nitrat sinh ra là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

nNO = 0,896/22,4.


N+5 + 3e à N+2


nNO3-(muối) = ne trao đổi  = 3.nNO.


=> mmuối  = mhh KL + m NO3-(muối) .

Giải chi tiết:

nNO = 0,896/22,4 = 0,04 mol.

N+5 + 3e à N+2

0,04   0,12

nNO3-(muối) = ne trao đổi  = 0,12 mol.

=> mmuối  = mhh KL + m NO3-(muối) = 2,06 + 0,12.62 = 9,5 gam.

Đáp án A

Ý kiến của bạn