Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho ab là hai số thực và w =  - 1 + 2i  Biết số phức z

Cho ab là hai số thực và w =  - 1 + 2i  Biết số phức z

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho (a,b) là hai số thực và (w =  - 1 + 2i).  Biết số phức (z = left( {2 - 2b} right) - left( {a - b} right)i) thỏa mãn (z = wi).  Giá trị của (a - b) bằng


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chọn C.

Ý kiến của bạn