Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho bảng số liệu: <p align="center">Ti số giới tính của trẻ em mới sinh nước ta phân theo thành thị

Cho bảng số liệu: <p align=

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu:

Ti số giới tính của trẻ em mới sinh nước ta phân theo thành thị nông thôn giai đoạn 2000 – 2015

(số bé trai/100 bé gái)

Dựa vào bảng số liệu trên, anh/chị hãy cho biết nhận xét nào dưới đây không đúng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Dựa vào bảng số liệu đã cho, nhận xét thấy tỉ số giới tính của trẻ em mới sinh ở thành thị thường cao hơn ở nông thôn nhưng năm 2005, tỉ số giới tính của trẻ em mới sinh ở thành thị (105,4) thấp hơn nông thôn (105,7)

=> Nhận xét “Tỉ số giới tính của trẻ em mới sinh ở thành thị luôn cao hơn ở nông thôn” là không đúng.

=> Chọn B

Ý kiến của bạn