Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu sauDÂN SỐ CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚ

Cho bảng số liệu sauDÂN SỐ CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu sau:

DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀO NĂM 2005

Hãy đưa ra câu nhận định đúng nhất.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Nhận xét bảng số liệu.

Giải chi tiết:

Dựa vào bảng số liệu, năm 2005 dân số của Nhật Bản cao nhất trong 4 nước với 127,7 triệu người.

Chọn D.

Ý kiến của bạn