Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho biết xu thế phát triển của thế giới sau khi Chiến t

Cho biết xu thế phát triển của thế giới sau khi Chiến t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho biết xu thế phát triển của thế giới sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt? Từ sau sự kiện này, các quốc gia trên thế giới đã điều chỉnh chiến lược phát triển như thế nào? Tại sao có sự điều chỉnh như vậy?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

- Dựa vào kiến thức mục thế giới sau Chiến tranh lạnh trong bài Quan hệ quốc tế trong và sau Chiến tranh lạnh và mục xu thế phát triển của thế giới sau Chiến tranh lạnh để trình bày xu thế phát triển của thế giới sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt, sự xu thế phát triển của thế giới sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt.


- Từ sau sự kiện này, các quốc gia trên thế giới đã điều chỉnh chiến lược phát triển sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt và lí giải nguyên nhân của sự điều chỉnh.

Giải chi tiết:

Sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt (từ năm 1989), thế giới đã chứng kiến những xu thế phát triển mới, có những xu thế chủ đạo:

- Trật tự thế giới mới đang trong quá trình hình thành theo xu hướng “đa cực”.

- Hầu như các quốc gia đều điều chỉnh chiến lược phát triển, tập trung vào phát triển kinh tế.

- Mĩ ra sức thiết lập trật tự thế giới mới “một cực” làm bá chủ thể giới, nhưng không dễ dàng thực hiện được tham vọng đó.

- Hòa bình trở thành xu thế chủ đạo, tuy nhiên nhiều khu vực vẫn còn xung đột, li khai, khủng bố,... đe dọa đến sự phát triển, an ninh.

- Từ sau Chiến tranh lạnh, thế giới chứng kiến sự tác động mạnh mẽ của xu thế toàn cầu hóa”...

* Từ sau Chiến tranh lạnh chấm dứt, các quốc gia trên thế giới đã điều chỉnh chiến lược phát triển. Cụ thể:

- Về kinh tế, các quốc gia có sự điều chỉnh trong chiến lược phát triển, tập trung vào phát triển kinh tế, lấy kinh tế làm trọng tâm (trung tâm).

- Về đối ngoại, thay đổi theo hướng đối thoại, hợp tác, tránh đối đầu, xung đột... đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ ngoại giao.

* Lí giải:

- Các nước nhận thức rõ tầm quan trọng của kinh tế đối, kinh tế đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong sức mạnh tổng hợp của quốc gia.

- Căng thẳng, đối đầu, xung đột, chiến tranh -> hao tốn nguồn lực, làm suy yếu đất nước.

- Cùng trong xu thế phát triển của thế giới sau Chiến tranh lạnh, các nước vấp phải những vấn đề nan giải, có tính toàn cầu (ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, khủng bố,...) => cần liên kết lại giải quyết.

=> Xu hướng tập trung cho phát triển kinh tế, tăng cường đối thoại, hợp tác lẫn nhau...

Ý kiến của bạn