Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho but-1-in  tác dụng với HCl dư thu được sản phẩm chí

Cho but-1-in  tác dụng với HCl dư thu được sản phẩm chí

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho but-1-in  tác dụng với HCl dư thu được sản phẩm chính là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa theo quy tắc cộng Maccopnhicop để xác định sản phẩm chính.


Quy tắc cộng Maccopnhicop: Trong phản ứng cộng HX, H ưu tiên cộng vào C bậc cao thấp hơn (hay chứa nhiều H hơn).

Giải chi tiết:

PTHH: CH ≡ C – CH2 – CH3 + 2HCl  ⟶ CH3 – CCl2 – CH2 – CH3 (spc)

Chọn A.

Ý kiến của bạn