Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phát biểu sau1 Cacbon nằm ở ô thứ 6 nhóm IVA ch

Cho các phát biểu sau1 Cacbon nằm ở ô thứ 6 nhóm IVA ch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phát biểu sau:

(1) Cacbon nằm ở ô thứ 6, nhóm IVA, chu kì 2 của bảng tuần hoàn.

(2) Cấu hình electron của nguyên tử cacbon là 1s2 2s2 2p2.

(3) Cacbon là nguyên tử kim loại.

(4) Nguyên tử cacbon có thể tạo được tối đa 4 liên kết cộng hoá trị với các nguyên tử khác. Ngoài ra, trong một số hợp chất nguyên tử cacbon còn có cộng hoá trị hai.

(5) Các số oxi hoá của cacbon là -4, 0, +2 và +4.

Số phát biểu đúng


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức về cacbon.

Giải chi tiết:

(4) sai vì cacbon là nguyên tử phi kim.

Đáp án A

Ý kiến của bạn