Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phát biểu saua Trong mật ong có chứa fructozo v

Cho các phát biểu saua Trong mật ong có chứa fructozo v

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phát biểu sau:

(a) Trong mật ong có chứa fructozo và glucozo.

(b) Nước quả chanh khử được mùi tanh của cá.

(c) Dầu dừa có thành phần chính là chất béo.

(d) Vải làm từ nilon-6,6 bền trong môi trường bazo hoặc môi trường axit.

(e) Sản phẩm của phản ứng thủy phân sacccarozo được dùng trong kĩ thuật tráng gương.

Số phát biểu đúng


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(a) Đúng vì trong mật ong chứa 30% glucozo và 40% fructozo.

(b) Đúng vì trong quả chanh có axit xitric sẽ tác dụng với amin gây ra mùi tanh của cá, từ đó làm giảm mùi tanh.

(c) Đúng.

(d) Sai, nilon-6,6 có chứa nhóm CONH nên kém bền trong MT axit và MT kiềm.

(e) Đúng vì  thủy phân saccarozo cho ra glucozo và fructozo.

⟹ 4 phát biểu đúng

Đáp án A

Ý kiến của bạn