Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho các yếu tố sau: <p class="No al0">(1) Hệ thần kinh          (2) Các nhân tố bên trong cơ thể   

Cho các yếu tố sau: <p class=

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các yếu tố sau:

(1) Hệ thần kinh (2) Các nhân tố bên trong cơ thể

(3) Các nhân tố bên ngoài cơ thể (4) Hệ nội tiết (5) Hệ đệm

Những yếu tố đóng vai trò quan trọng nhất trong quá trình điều hòa sinh tinh và sinh trứng là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Hệ nội tiết đóng vai trò quan trọng nhất trong quá trình điều hòa sinh tinh và sinh trứng

Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập sinh học 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn