Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho Delta ABC cân tại A  trung tuyến AM  Gọi D  là một

Cho Delta ABC cân tại A  trung tuyến AM  Gọi D  là một

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho (Delta ABC) cân tại (A,)  trung tuyến (AM.)  Gọi (D)  là một điểm nằm giữa (A) và (M.)  Khi đó (Delta BDC) là tam giác gì?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất: Trong một tam giác cân, đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh cũng đồng thời là đường phân giác ứng với cạnh đáy.

Giải chi tiết:

 

Vì (Delta ABC) cân tại A (gt) và AM là trung tuyến nên AM cũng là đường phân giác của (widehat {BAC})

( Rightarrow widehat {{A_1}} = widehat {{A_2}}) (tính chất tia phân giác)

Xét (Delta ABD) và (Delta ACD) có:

(AB = ACleft( {gt} right))

(widehat {{A_1}} = widehat {{A_2}}left( {cmt} right))

AD chung

( Rightarrow Delta ABD = Delta ACDleft( {c - g - c} right) Rightarrow BD = DC) (2 cạnh tương ứng)

( Rightarrow Delta BDC) cân tại D (dấu hiệu nhận biết tam giác cân)

Chọn A.

Ý kiến của bạn