Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hai số phức z1 = 1 - 3i và z2 = 3 + i Số phức z1 +

Cho hai số phức z1 = 1 - 3i và z2 = 3 + i Số phức z1 +

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hai số phức ({z_1} = 1 - 3i) và ({z_2} = 3 + i). Số phức ({z_1} + {z_2}) bằng.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Cho ({z_1} = {a_1} + {b_1}i;,,{z_2} = {a_2} + {b_2}i,,,left( {{a_1},,,{a_2},,,{b_1},,,{b_2} in mathbb{R}} right).) Khi đó ta có: ({z_1} + {z_2} = {a_1} + {a_2} + left( {{b_1} + {b_2}} right)i.)

Giải chi tiết:

Ta có: (left{ begin{array}{l}{z_1} = 1 - 3i\{z_2} = 3 + iend{array} right. Rightarrow {z_1} + {z_2} = 4 - 2i.)

Chọn A.

Ý kiến của bạn