Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hàm số f x có bảng biến thiên như sauHàm số đã cho

Cho hàm số f x có bảng biến thiên như sauHàm số đã cho

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hàm số (fleft( x right)) có bảng biến thiên như sau:

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Quan sát bảng biến thiên để xác định khoảng đồng biến của hàm số.


Nếu (f'left( x right) > 0) với mọi (x in left( {a;b} right)) thì hàm số (y = fleft( x right)) đồng biến trên (left( {a;b} right))

Giải chi tiết:

Từ bảng biến thiên suy ra: Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng (left( { - infty ; - 2} right)) và (left( {0;2} right)).

Chọn B.

Ý kiến của bạn