Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hàm số fx có bảng biến thiên như sauHàm số đã cho đ

Cho hàm số fx có bảng biến thiên như sauHàm số đã cho đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hàm số (f(x)) có bảng biến thiên như sau:

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng (left( {3; + infty } right)) nên đồng biến trên (left( {3;5} right)).

Chọn A.

Ý kiến của bạn