Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hàm số y = f x có đồ thị như hình vẽSố nghiệm thực

Cho hàm số y = f x có đồ thị như hình vẽSố nghiệm thực

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị như hình vẽ.

Số nghiệm thực phân biệt của phương trình (3fleft( {left| x right|} right) - 2 = 0) là.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chọn A.

Ý kiến của bạn