Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hệ phương trình beginarraylax - y =  - bx - by = 

Cho hệ phương trình beginarraylax - y =  - bx - by = 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hệ phương trình: (left{ begin{array}{l}ax - y =  - b\x - by =  - aend{array} right.). Tìm (a,b) biết hệ phương trình đã cho có nghiệm (left( {x,y} right) = left( {2,3} right)).


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Thay (x,y) vào phương trình, giải hệ phương trình để tìm (a,b) bằng phương pháp cộng đại số.

Giải chi tiết:

Vì hệ phương trình (left{ begin{array}{l}ax - y =  - b\x - by =  - aend{array} right.) có nghiệm (left( {x;y} right) = left( {2;3} right)) nên ta có hệ phương trình:

(left{ begin{array}{l}2a - 3 =  - b\2 - 3b =  - aend{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}2a + b = 3\a - 3b =  - 2end{array} right.)( Leftrightarrow left{ begin{array}{l}6a + 3b = 9\a - 3b =  - 2end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}7a = 7\2a + b = 3end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}a = 1\b = 1end{array} right.).

Vậy (a = 1;,,b = 1).

Chọn D.

Ý kiến của bạn