Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hình chóp SABCD có đáy là hình thoi cạnh a widehat

Cho hình chóp SABCD có đáy là hình thoi cạnh a widehat

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy là hình thoi cạnh (a), (widehat {BAD} = {120^0}), (SA = dfrac{{asqrt 6 }}{4}) và vuông góc với đáy. Gọi ({G_1},{rm{ }}{G_2}) lần lượt là trọng tâm các tam giác (ABC) và (SAB). Khoảng cách giữa hai đường thẳng (CD) và ({G_1}{G_2}) bằng


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chọn C.

Ý kiến của bạn