Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hình chóp SABCD Gọi KN là trung điểm của SABC M thu

Cho hình chóp SABCD Gọi KN là trung điểm của SABC M thu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hình chóp (S.ABCD). Gọi (K,,,N) là trung điểm của (SA,,,BC), (M) thuộc cạnh (SC) sao cho (dfrac{{SM}}{{MC}} = frac{2}{3}). Thiết diện của hình chóp (S.ABCD) cắt bởi (left( {MNK} right)) là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Xác định giao tuyến của (left( {MNK} right)) với các mặt của chóp.

Giải chi tiết:

Trong (left( {SAC} right)) gọi (E = KM cap AC).

Trong (left( {ABCD} right)) gọi (F,,,G) lần lượt là giao điểm của (EN) với (AB,,,CD).

Trong (left( {SCD} right)) gọi (H = GM cap SD).

Khi đó ta có:

(begin{array}{l}left( {MNK} right) cap left( {SAB} right) = KF\left( {MNK} right) cap left( {ABCD} right) = FN\left( {MNK} right) cap left( {SBC} right) = NM\left( {MNK} right) cap left( {SCD} right) = MH\left( {MNK} right) cap left( {SAD} right) = HKend{array})

Vậy thiết diện là ngũ giác (MNFKH).

Chọn C.

Ý kiến của bạn