Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hình vẽ sau Em hãy chọn đáp án sai trong các đáp án

Cho hình vẽ sau Em hãy chọn đáp án sai trong các đáp án

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hình vẽ sau:

 

Em hãy chọn đáp án sai trong các đáp án sau:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Áp dụng các định lý sau:


- Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu.


- Quan hệ giữa góc và cạnh trong tam giác.

Giải chi tiết:

Vì MH là đường vuông góc và MA là đường xiên nên (MA > MH)(quan hệ đường vuông góc và đường xiên). Đáp án A đúng nên loại A.

Vì (widehat {MBC}) là góc ngoài của (Delta MHBleft( {gt} right) Rightarrow widehat {MBC} > widehat {MHB} = {90^0}) 

Xét (Delta MBC) có: (widehat {MBC}) là góc tù nên suy ra (MC > MB) (quan hệ giữa góc và cạnh trong tam giác)

Mà (HB)  và (HC)  lần lượt là hình chiếu của (MB)  và (MC)  trên (AC.) 

( Rightarrow HB < HC) (quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu). Đáp án B đúng nên loại đáp án B.

Vì (AH = HBleft( {gt} right)) mà AH và HB lần lượt là hai hình chiếu của AM và BM.

( Rightarrow MA = MB)(quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu). Đáp án C đúng nên loại đáp án C.

Ta có: (left{ begin{array}{l}MB = MAleft( {cmt} right)\MC > MBleft( {cmt} right)end{array} right. Rightarrow MC > MA) . Đáp án D sai nên chọn đáp án D.

Chọn D.

Ý kiến của bạn