Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hình vuông ABCD tâm O độ dài cạnh là 4cm Đường cong

Cho hình vuông ABCD tâm O độ dài cạnh là 4cm Đường cong

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hình vuông ABCD tâm O, độ dài cạnh là (4cm). Đường cong BOC là một phần của parabol đỉnh O chia hình vuông thành hai hình phẳng có diện tích lần lượt là ({S_1}) và ({S_2}) (tham khảo hình vẽ) . Tỉ số (dfrac{{{S_1}}}{{{S_2}}}) bằng


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chọn A.

Ý kiến của bạn