Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho khối nón có bán kính đáy r = 2 và chiều cao h = 4 T

Cho khối nón có bán kính đáy r = 2 và chiều cao h = 4 T

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho khối nón có bán kính đáy (r = 2) và chiều cao (h = 4). Thể tích của khối nón đã cho bằng


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Công thức tính thể tích của khối nón có bán kính đáy  và chiều cao (h:;;;V = dfrac{1}{3}pi {R^2}h.)

Giải chi tiết:

Thể tích khối nón đã cho là: (V = dfrac{1}{3}pi {r^2}h = dfrac{1}{3}pi {.2^2}.4 = dfrac{{16pi }}{3}.)

Chọn C.

Ý kiến của bạn