Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho lăng trụ đứng ABCABC có cạnh bên AA = 2a Tam gi

Cho lăng trụ đứng ABCABC có cạnh bên AA = 2a Tam gi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho lăng trụ đứng (ABC.A'B'C') có cạnh bên (AA' = 2a). Tam giác (ABC) vuông tại (A) có (BC = 2asqrt 3 ). Thể tích của khối trụ ngoại tiếp khối lăng trụ này là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chọn A.

Ý kiến của bạn