Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho tam giác ABCcó widehat A = 120^circ Các đường phân

Cho tam giác ABCcó widehat A = 120^circ Các đường phân

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho tam giác (ABC)có (widehat A = 120^circ ). Các đường phân giác (AD) và (BE.)  Tính số đo góc (BED.)


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Áp dụng định lý về  góc ngoài của một tam giác, tính chất tia phân giác của một góc.

Giải chi tiết:

Gọi (Ax) là tia đối của tia (AB.) Ta có (widehat {BAC} = widehat {DAC} = 60^circ ) nên (widehat {CAx} = 60^circ .)

Xét (Delta ABD) có (AE) là tia phân giác của góc ngoài đỉnh (A,) (BE) là tia phân giác của góc (B) và chúng cắt nhau tại (E) nên (DE) là phân giác góc ngoài của góc (D.)

Mà (widehat {EDC}) là góc ngoài tại đỉnh (D) của tam giác (BED) nên (widehat {{B_1}} + widehat {BED} = widehat {EDC})

Do đó (widehat {BED} = widehat {{D_1}} - widehat {{B_1}} = frac{{widehat {ADC} - widehat {ABC}}}{2} = frac{{widehat {BAD}}}{2} = 30^circ ).

Chọn D.

Ý kiến của bạn