Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho trọng lượng riêng của thuỷ ngân 136000Nm^3 khối lượ

Cho trọng lượng riêng của thuỷ ngân 136000Nm^3 khối lượ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho trọng lượng riêng của thuỷ ngân (136000,,N/{m^3}), khối lượng riêng của nước là (1000,,kg/{m^3}). Ở độ sâu bao nhiêu trong nước thì áp suất của nước bằng áp suất ở độ sâu (75,,cm) trong thuỷ ngân?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Áp suất chất lỏng: (p = d.h)

Giải chi tiết:

Áp suất của thủy ngân là: ({p_1} = {d_1}.{h_1})

Áp suất của nước là: ({p_2} = {d_2}.{h_2})

Áp suất của nước bằng áp suất của thủy ngân:

({p_2} = {p_1} Rightarrow {d_2}{h_2} = {d_1}{h_1} Rightarrow {h_2} = dfrac{{{d_1}{h_1}}}{{{d_2}}} = dfrac{{136000.0,75}}{{10000}} = 10,2,,left( m right))

Chọn D.

Ý kiến của bạn