Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chọn đáp án đúng Giả sử một vật đang trượt trên đường p

Chọn đáp án đúng Giả sử một vật đang trượt trên đường p

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chọn đáp án đúng. Giả sử một vật đang trượt trên đường phẳng nhẵn mà đột nhiên mất hết các lực tác dụng vào vật thì:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Định luật I Niuton: Nếu không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng không, thì vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.

Giải chi tiết:

Giả sử một vật đang trượt trên đường phẳng nhẵn mà đột nhiên mất hết các lực tác dụng vào vật thì vật sẽ chuyển động thẳng đều với vận tốc cũ.

Chọn A.

Ý kiến của bạn