Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống  sách vở sách vở g

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống  sách vở sách vở g

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:  sách, vở, sách vở, giá sách.

a. Chuẩn bị……………….cho ngày khai trường.

b. Cạnh góc học tập của em là một cái ……………….nhỏ.

c. Nói có ………………., mách có chứng.

d. Mẹ mua cho em hai quyển ……………….tập viết


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ bài Từ ngữ về trường học.

Giải chi tiết:

a. sách vở.

b. giá sách.

c. sách.

d. vở.

Ý kiến của bạn