Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trốngThám thính thám khô

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trốngThám thính thám khô

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống.

Thám thính, thám không, thám báo, thám hiểm.

a. Vây bắt tên……………………..

b. Trên trời lơ lửng một quả bóng……………………..

c. ……………………..vùng Bắc cực.

d. Đi……………………..tình hình.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ bài MRVT Du lịch thám hiểm

Giải chi tiết:

a. thám báo

b. thám không

c. thám hiểm

d. thám thính.

Ý kiến của bạn