Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Chu trình nhân lên của virut gồm 5 giai đoạn theo trình tự :

Chu trình nhân lên của virut gồm 5 giai đoạn theo trình tự :

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chu trình nhân lên của virut gồm 5 giai đoạn theo trình tự :


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chu trình nhân lên của virus gồm 5 giai đoạn theo trình tự :Hấp phụ- xâm nhập- sinh tổng hợp- lắp ráp- phóng thích

Chọn D

( * ) Xem thêm: Ôn tập sinh học 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn