Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Có bao nhiêu bao gạo cân nặng lớn hơn 50kg 35 13 28 32

Có bao nhiêu bao gạo cân nặng lớn hơn 50kg 35 13 28 32

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có bao nhiêu bao gạo cân nặng lớn hơn (50,kg.)


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Đếm các giá trị (x > 50.)

Giải chi tiết:

Từ bảng tần số ta thấy có (8) bao có khối lượng (55kg); (4) bao có khối lượng (60kg) và (1) bao có khối lượng (65kg)

Nên có (8 + 4 + 1 = 13) bao gạo có khối lượng lớn hơn (50kg.)

Chọn B.

Ý kiến của bạn