Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Có một tế bào vi sinh vật có thời gian của một thế hệ là 30 phút. Số tế bào tạo ra từ tế bào nói trê

Có một tế bào vi sinh vật có thời gian của một thế hệ là 30 phút. Số tế bào tạo ra từ tế bào nói trê

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có một tế bào vi sinh vật có thời gian của một thế hệ là 30 phút. Số tế bào tạo ra từ tế bào nói trên sau 3 giờ là bao nhiêu ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Thời gian thế hệ : 30’

Sau 3h số thế hệ là 3×60 :30 = 6 thế hệ

Một tế bào phân chia 6 lần tạo 26 = 64 tế bào con

Chọn D

( * ) Xem thêm: Ôn tập sinh học 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn