Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cơ quan thoát hơi nước chủ yếu của cây là thân cành rễ

Cơ quan thoát hơi nước chủ yếu của cây là thân cành rễ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cơ quan thoát hơi nước chủ yếu của cây là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Cơ quan thoát hơi nước chủ yếu của cây là lá.

Chọn D

Ý kiến của bạn