Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cơ sở quan trọng để tăng sản lượng lương thực ở Đồng bằ

Cơ sở quan trọng để tăng sản lượng lương thực ở Đồng bằ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cơ sở quan trọng để tăng sản lượng lương thực ở Đồng bằng sông Cửu long là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 41 – Vùng đồng bằng sông Cửu Long

Giải chi tiết:

- A sai: thâm canh, tăng vụ, thay đổi cơ cấu mùa vụ là biện pháp phù hợp với vùng Đồng bằng sông Hồng

- C sai: chuyển đổi mục đích sử dụng đất và phát triển thủy lợi là biện pháp phù hợp với vùng Đông Nam Bộ

- D sai: vùng ven biển của đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu là đất phèn đất mặn, thường xuyên bị xâm nhập mặn, muốn khai thác cần phải cải tạo

- B đúng: đồng bằng sông Cửu Long mới được khai thác nên còn nhiều vùng có tiềm năng chưa được khai thác hết

=> do vậy biện pháp quan trọng để tăng sản lượng lương thực ở đồng bằng sông Cửu Long là mở rộng diện tích đất canh tác bằng cách đẩy mạnh khai hoang, cải tạo diện tích đất phèn, đất mặn.

Chọn B

Ý kiến của bạn