Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cơ vân cơ tim cơ trơn có gì khác nhau về đặc điểm cấu t

Cơ vân cơ tim cơ trơn có gì khác nhau về đặc điểm cấu t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cơ vân, cơ tim, cơ trơn có gì khác nhau về đặc điểm cấu tạo, sự phân bố trong cơ thể và khả năng co dãn ?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn