Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa với biên đ

Con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa với biên đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Con lắc đơn có chiều dài (l) dao động điều hòa với biên độ góc ({alpha _0}) ( đo bằng độ). Biên độ cong của dao động là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Vận dụng biểu thức: ({S_0} = l{alpha _0}) (trong đó ({alpha _0}) có đơn vị rad)

Giải chi tiết:

Ta có: ({S_0} = l{alpha _0}) (trong đó ({alpha _0}) có đơn vị rad)

( Rightarrow {S_0} = ldfrac{{{alpha _0}pi }}{{180}}) (với ({alpha _0}) có đơn vị độ)

Chọn C.

Ý kiến của bạn