Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kỳ 02s khối lượ

Con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kỳ 02s khối lượ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kỳ (0,2s), khối lượng vật nặng là 200 gam. Lấy ({pi ^2} = 10). Độ cứng của lò xo bằng


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Chu kì dao động điều hòa của con lắc lò xo: (T = 2pi sqrt {dfrac{m}{k}} )

Giải chi tiết:

Ta có: (T = 2pi sqrt {dfrac{m}{k}} )

( Rightarrow k = dfrac{{4{pi ^2}m}}{{{T^2}}} = dfrac{{{{4.10.200.10}^{ - 3}}}}{{0,{2^2}}} = 200N/m)

Chọn C.

Ý kiến của bạn